Analytics
for Learning
Analytics for Learning gebruikt ICT om organisaties te helpen leren en kennis te delen. Wij helpen onze partners met het maken, distribueren en evalueren van leren.

Producten


ExamenStart

ExamenStart helpt studenten voorbereiden voor de eindexamens van beta-vakken met 'learning analytics'. ExamenStart is gepilot in 2015 met Lyceo, de meest gevraagde examentrainer van Nederland.

Preventie schooluitval

Data-analyse helpt met het identificeren van leerlingen met een hoog risico van uitval. De statistische modellen zijn ontwikkeld voor de Gemeente Den Haag in een onderzoek naar onder- en overadvisering onder 59.232 leerlingen.

Computer Adaptive Practice Library

Computer Adaptive Practice Library (CAPL) is een softwarepakket voor adaptief leren. CAPL is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke onderzoek rondom adaptief leren. De algoritmen leren dynamisch bij terwijl de leerling opgaven maakt.


Klanten


Contact

m.schellekens@aforlearning.com
06 - 24 36 18 28
Lange Nieuwstraat 40, 3512PJ, Utrecht